Benim sitem

cssimlecozellikleri


crosshaircrosshair : İmlecin artı işareti şeklinde olmasını sağlar.

autoauto : İmlecin metinde dikey çizgi ,boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.

defaultdefault : İmlecin hem metinde hem de boş alanda normal ok şeklinde olmasını saılar.

handhand : İmlecin linkte olduıu gibi el şeklinde olmasını sağlar.

movemove : İmlecin taşıma işareti şeklinde olmasını sağlar.

ne-resizene-resize : İmlecin sağa yatık normal ok olmasını saılar.

nw-resizenw-resize : İmlecin sola yatık normal ok olmasını saılar.

se-resizese-resize : İmlecin yukardan aşağı doğru ve sağa yatık normal ok olmasını sağlar.

sw-resizesw-resize : İmlecin yukardan aşağı doğru ve sola yatık normal ok olmasını sağlar.

n-resizen-resize : İmlecin aşaığıdan yukarıya doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.

s-resizes-resize : İmlecin yukardan aşağı doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.

w-resizew-resize : İmlecin sola doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.

e-resizee-resize : İmlecin sağa doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.

texttext : İmlecin hem metinde hem de boş alanda metinde olduıu gibi görünmesini saılar.

waitwait : İmlecin meşgul animasyonuna dönüşmesini saılar.

helphelp : İmlecin yardım - soru işaretine dönüşüm